Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-06-25

Moja matka zmarła ok. 30 lat temu; ojciec pięć lat temu. Jestem jedynaczką. Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia? Czy mogę się zwrócić do notariusza? Jakie będą koszty postępowania? Żadne z rodziców nie zostawiło testamentu.

 

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Nie w każdym wypadku można umówić się z notariuszem, aby sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, zamiast występować do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Aby można było powierzyć sprawę notariuszowi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 • spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub pozostawił testament zwykły; w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament szczególny – musimy iść do sądu;
 • spadkodawca zmarł w dniu 1 lipca 1984 roku lub później;
 • spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem;
 • spadkodawca, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Polsce.

 

Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, sprawę spadkową można załatwić podczas jednej wizyty u notariusza. Z treści pytania wynika, że spadkodawcy nie zostawili testamentu, raczej nie byli cudzoziemcami i posiadali polskie obywatelstwo.

 

Pozostaje ustalić jedynie dokładną datę śmierci Pani matki. Jeżeli zmarła w dniu 1 lipca 1984 r. lub później, to można zrobić poświadczenie u notariusza. Jeżeli zmarła wcześniej, pozostaje złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Może Pani zdobyć notarialne poświadczenie dziedziczenia po ojcu, ale najlepiej załatwić wszystkie formalności razem.

 

Aby dokonać poświadczenia dziedziczenia, należy przedłożyć u notariusza:

 

 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której dziedziczenie chcemy poświadczyć;
 2. dokument, z którego wynikać będzie numer PESEL osoby zmarłej (może to być np. unieważniony dowód osobisty);
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia osób biorących udział w poświadczeniu dziedziczenia, a gdy osoba biorąca udział przy sporządzeniu protokołu dziedziczenia zmieniła nazwisko, powinna przedłożyć ponadto dokument, z którego wynikać będzie zmiana (np. odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska spowodowanej zmianą stanu cywilnego).

 

Oczywiście, powinniśmy pamiętać, aby mieć przy sobie dokument stwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

Jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości, konieczne jest także przedłożenie dokumentów własności spadkodawcy, aby notariusz mógł zgodnie z przepisami prawa przesłać odpowiednią informację do wydziału ksiąg wieczystych.

 

Z jakimi kosztami należy się liczyć:

 

 1. za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł + VAT, tj. 123 zł;
 2. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł + VAT, tj. 61,50 zł.

 

Do powyższych kosztów należy doliczyć jeszcze koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów.

 

Można stwierdzić, że całkowity koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza w tym wypadku nie przekroczy kwoty 250 zł dla jednej osoby.

 

Do notariusza muszą się stawić wszyscy potencjalni spadkobiercy (ustawowi lub testamentowi) i tylko oni – jeżeli zabraknie chociaż jednego ze spadkobierców lub osobą wnoszącą o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia będzie osoba spoza kręgu potencjalnych spadkobierców (np. wierzyciel spadkodawcy, osoba uprawniona do zachowku), notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Natomiast gdyby okazało się, że jednak nie można uzyskać poświadczenia dziedziczenia u notariusza, wówczas należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie da się ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 2. oznaczenie rodzaju pisma (tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku);
 3. imię, nazwisko i adres składającego wniosek;
 4. imię nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy;
 5. miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy;
 6. imiona, nazwiska oraz adresy pozostałych spadkobierców;
 7. podpis strony;
 8. wymienienie załączników.

 

Do wniosku należy dołączyć :

 

 1. odpis skrócony aktu zgonu w oryginale;
 2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego i aktów małżeństwa zamężnych córek;
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa wdowy lub wdowca;
 4. opłatę sądową w kwocie 50 zł (od każdego wniosku) w znakach sądowych albo dowód jej uiszczenia na konto właściwego sądu.

 

Ta droga jest zatem tańsza, natomiast w zależności od tego, w jakiej miejscowości znajduje się sąd, na wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku czeka się od trzech do dwunastu miesięcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »