Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy można uzyskać poświadczenie dziedziczenia u notariusza?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-06-25

Moja matka zmarła ok. 30 lat temu; ojciec pięć lat temu. Jestem jedynaczką. Jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia? Czy mogę się zwrócić do notariusza? Jakie będą koszty postępowania? Żadne z rodziców nie zostawiło testamentu.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie w każdym wypadku można umówić się z notariuszem, aby sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, zamiast występować do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Aby można było powierzyć sprawę notariuszowi, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 

 • spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub pozostawił testament zwykły; w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament szczególny – musimy iść do sądu;
 • spadkodawca zmarł w dniu 1 lipca 1984 roku lub później;
 • spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem;
 • spadkodawca, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Polsce.

 

Jeżeli wszystkie powyższe przesłanki są spełnione, sprawę spadkową można załatwić podczas jednej wizyty u notariusza. Z treści pytania wynika, że spadkodawcy nie zostawili testamentu, raczej nie byli cudzoziemcami i posiadali polskie obywatelstwo.

 

Pozostaje ustalić jedynie dokładną datę śmierci Pani matki. Jeżeli zmarła w dniu 1 lipca 1984 r. lub później, to można zrobić poświadczenie u notariusza. Jeżeli zmarła wcześniej, pozostaje złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Może Pani zdobyć notarialne poświadczenie dziedziczenia po ojcu, ale najlepiej załatwić wszystkie formalności razem.

 

Aby dokonać poświadczenia dziedziczenia, należy przedłożyć u notariusza:

 

 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby, po której dziedziczenie chcemy poświadczyć;
 2. dokument, z którego wynikać będzie numer PESEL osoby zmarłej (może to być np. unieważniony dowód osobisty);
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia osób biorących udział w poświadczeniu dziedziczenia, a gdy osoba biorąca udział przy sporządzeniu protokołu dziedziczenia zmieniła nazwisko, powinna przedłożyć ponadto dokument, z którego wynikać będzie zmiana (np. odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska spowodowanej zmianą stanu cywilnego).

 

Oczywiście, powinniśmy pamiętać, aby mieć przy sobie dokument stwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

Jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości, konieczne jest także przedłożenie dokumentów własności spadkodawcy, aby notariusz mógł zgodnie z przepisami prawa przesłać odpowiednią informację do wydziału ksiąg wieczystych.

 

Z jakimi kosztami należy się liczyć:

 

 1. za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł + VAT, tj. 123 zł;
 2. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł + VAT, tj. 61,50 zł.

 

Do powyższych kosztów należy doliczyć jeszcze koszt wypisów protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Ich cena jest uzależniona od ilości tych wypisów i ilości stron tych dokumentów.

 

Można stwierdzić, że całkowity koszt poświadczenia dziedziczenia u notariusza w tym wypadku nie przekroczy kwoty 250 zł dla jednej osoby.

 

Do notariusza muszą się stawić wszyscy potencjalni spadkobiercy (ustawowi lub testamentowi) i tylko oni – jeżeli zabraknie chociaż jednego ze spadkobierców lub osobą wnoszącą o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia będzie osoba spoza kręgu potencjalnych spadkobierców (np. wierzyciel spadkodawcy, osoba uprawniona do zachowku), notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Natomiast gdyby okazało się, że jednak nie można uzyskać poświadczenia dziedziczenia u notariusza, wówczas należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie da się ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
 2. oznaczenie rodzaju pisma (tj. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku);
 3. imię, nazwisko i adres składającego wniosek;
 4. imię nazwisko oraz datę śmierci spadkodawcy;
 5. miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy;
 6. imiona, nazwiska oraz adresy pozostałych spadkobierców;
 7. podpis strony;
 8. wymienienie załączników.

 

Do wniosku należy dołączyć :

 

 1. odpis skrócony aktu zgonu w oryginale;
 2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci zmarłego i aktów małżeństwa zamężnych córek;
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa wdowy lub wdowca;
 4. opłatę sądową w kwocie 50 zł (od każdego wniosku) w znakach sądowych albo dowód jej uiszczenia na konto właściwego sądu.

 

Ta droga jest zatem tańsza, natomiast w zależności od tego, w jakiej miejscowości znajduje się sąd, na wydanie postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku czeka się od trzech do dwunastu miesięcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odprawa pośmiertna i zaległe wynagrodzenie a odrzucenie spadku

Mój ojciec zmarł w czasie wykonywania pracy w wyniku pęknięcia tętniaka. Wiem, że przysługuje naszej rodzinie odprawa pośmiertna , a także...

 

Kredyt po zmarłym

Mój mąż zmarł 2 lata temu. Ja i dzieci przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wspólny dom na działce). Zrezygnowaliśmy...

 

Jak uregulować sprawy spadkowe?

Rodzice pozostawili akty notarialne, w których powołali do dziedziczenia mnie i mojego brata (zmarli w 1986 i 1989 r.). Brat zmarł 7 lat później. Był żonaty,...

 

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza

Niedawno zmarła nasza mama. Spadkobiercami są: ja (córka), brat i tata. Wraz z bratem chcemy, by spadek otrzymał w całości tata. Jak...

 

Kto dziedziczy rodzinny dom?

Dom rodzinny został przepisany przed śmiercią rodziców na moją siostrę i jej męża. Siostra i jej mąż zmarli, mieli jednego syna. Ten syn ożenił się i...

 

Dziedziczenie lokatorskiego prawa do lokalu z wkładem mieszkaniowym

Sprawa dotyczy dziedziczenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego wraz z wkładem. Mieszkanie to otrzymała w przydziale w 1968 r. pani X...

 

Czy dziadek po śmierci babci może mi przepisać nieruchomość?

Moja babcia zmarła miesiąc temu. Czy dziadek będzie mógł teraz przepisać mi ich wspólny dom? Dziadkowie mieli dwóch synów: mój ojciec żyje, jego brat...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »