Zaliczenie darowizn na schedę spadkową przy podziale spadku

• Autor: Katarzyna Nosal

W trakcie postępowania spadkowego po zmarłym tacie jedno z rodzeństwa nie zgodziło się z równym podziałem i złożyło wniosek o sporządzenie spisu majątku zmarłego obejmującego środki na kontach, obligacje, a także inwentarz w domu, który został mi podarowany. Rozumiem potrzebę wykonania spisu, ale wnioskodawca zażyczył sobie również podania kwot darowizn oraz wartość domu które to mają być zaliczone do schedy spadkowej. Czy nie powinien założyć sprawy o zachowek i dopiero w tym trybie oczekiwać ujawnienia darowizn? Dodam, że sam również otrzymywał darowizny i teraz nie zgadza się na taki dział spadku. Jak mam się odnieść do jego żądań?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Zaliczenie darowizn na schedę spadkową przy podziale spadku

Darowizny zaliczane na schedę spadkową

Jak wynika z opisu, sprawa jest już na etapie działu spadku. W takiej sytuacji, aby sąd mógł prawidłowo podzielić spadek według wartości odpowiadającym udziałom spadkobierców, musi poznać poszczególne składniki majątku spadkowego oraz ich wartość. Ponadto musi przy podziale spadku dokonać ustalenia sched spadkowych według ustawowych zasad. Jedną z takich zasad jest zaliczanie darowizn. W skład schedy spadkowej wchodzi majątek uzyskany po śmierci spadkodawcy (w ramach dziedziczenia ustawowego lub zapisu windykacyjnego), ale także przekazany spadkobiercom jeszcze za życia spadkodawcy w postaci dokonanych przez niego darowizn. Istnieje wiele sytuacji życiowych, które prowadzą do tego, że spadkodawca dzieli swój majątek jeszcze za życia. Stąd właściwym jest zobowiązanie do wyjawienia uzyskanych od spadkodawcy darowizn i ich wartości.

Zgodnie z art. 1039 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu. Zatem na etapie postępowania o dział spadku ustalenie dokonanych darowizn i prawidłowe ich rozliczenie w ramach dzielonych udziałów jest zgodne z prawem. Co więcej, jest niezbędne, by uznać podział za zgodny z prawem.

Zobacz również: Darowizna na jedno dziecko a zachowek

Podział majątku na schedy spadkowe – przykład

Obrazując powyższe, jeśli w skład spadku wchodzi jedna nieruchomość o wartości 100 tys. zł, a druga nieruchomość o wartości 150 tys. została podarowana jednemu z dwójki dzieci jeszcze za życia spadkodawcy, to przy podziale spadku do dzielonych wartości należy zaliczyć zarówno pozostałą nieruchomość, jak i darowiznę. Zatem majątek do podziału na schedy wynosić będzie 250 tys. zł. Dla uproszczenia przyjmiemy dwójkę dzieci jako spadkobierców. Ich schedy po rodzicu wynosić zatem będą po 125 tys. zł. Jedno dziecko już dostało swoją schedę, bo za życia spadkodawcy otrzymało darowiznę o wartości przekraczającej wartość swojej schedy. Sąd przysądzi zatem drugiemu dziecku pozostałą nieruchomość bez spłat na rzecz drugiego dziecka.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl