Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wojna braci o spadek do rodzicach

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-11-25

W rodzinie szykuje się wojna o spadek po rodzicach(konkretnie chodzi o mieszkanie własnościowe). Sytuacja wygląda tak: zmarł teść i nie zostawił testamentu, została teściowa i dwóch synów – mój mąż i jego brat. Po śmierci teścia nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej. Jak będzie wyglądał podział majątku po śmierci teściowej? Mamy duży problem, gdyż mąż jest skłócony z bratem i wątpię, żeby doszło między nimi do porozumienia. Każdy z nich twierdzi, że rodzice obiecali mieszkanie właśnie jemu. Dodam jeszcze, że brat męża mieszka i pracuje za granicą i wydaje mi się, że to może być dodatkowym problemem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wojna braci o spadek do rodzicach

Podział mieszkania po śmierci jednego współwłaściciela

Jak rozumiem z Pani pytania mieszkanie własnościowe należało do Pani teścia i teściowej wspólnie, czyli byli jego współwłaścicielami.

Zatem po śmierci Pani teścia (nie było testamentu) połowa mieszkania należącego do Pani teścia przypadła w dziedziczeniu jego spadkobiercom, czyli żonie (Pani teściowej) i dwóm jego synom. Każdy otrzymał zatem udział w części mieszkania po śmierci teścia po 1/3. Zatem teściowa ma aktualnie udział w mieszkaniu następujący: swoją 1/2 plus 1/3 po mężu, a Pani mąż i jego brat po 1/3 z połowy ojca.

Podział mieszkania po śmierci drugiego współwłaściciela

Z kolei po śmierci teściowej (bez testamentu) dziedziczeniu dla Pani męża i jego brata będzie podlegał jej udział w mieszkaniu wynoszący 1/2 i udział 1/3 z połowy mieszkania, który odziedziczyła po mężu.

Brak zgody co do podziału spadku

Jeżeli nie będzie zgody między Pani mężem i jego bratem, co do podziału spadku po śmierci Pani teściowej to sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd. Każdy ze spadkobierców ma bowiem prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej wraz z wnioskiem o podział majątku spadkowego (tzw. dział spadku).

Dział spadku połączony z podziałem majątku

Dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego może polegać na:

1) Przyznaniu np. jednemu spadkobiercy całego spadku ze spłatą na rzecz pozostałych spadkobierców. Nie ma ku temu przeszkód prawnych, o ile spadkobiercy wyrażą na to zgodę.

2) Podziale fizycznym przedmiotu spadku (w Pani sytuacji mieszkania) pomiędzy spadkobiercami zgodnie do wysokości ich udziałów – zatem w Pani sprawie mieszkanie musiałoby dać się fizycznie podzielić na dwa odrębne lokale, co zwykle w praktyce jest niemożliwe.

3) Wystawieniu mieszkania na licytację komorniczą, po której po sprzedaży mieszkania w trybie takiej licytacji następuje podział przez sąd środków pieniężnych dla spadkobierców stosownie do ich udziałów w spadku.

Jeżeli nie będzie zgody między spadkobiercami, co do punktu 1 możliwego wariantu podziału spadku, a punkt 2 nie będzie fizycznie możliwy, to sąd zasądzi podział poprzez punkt 3.

Opłaty sądowe za dział spadku połączony z podziałem majątku

Opłata sądowa od wniosku o dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego (jak w Pani sprawie), jeżeli nie ma zgodnego projektu podziału spadku, wynosi 1000 zł.

Postępowanie spadkowe gdy spadkobierca przebywa za granicą

Okoliczność, że brat Pani męża przebywa poza granicami Polski nie musi być dużym problemem w przeprowadzeniu postępowania działowego w sądzie.

Postępowanie o dział spadku i podział majątku wspólnego odbywa się w ramach postępowania nieprocesowego. Jak wskazuje art. 513 K.p.c. – niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się.

Tak więc istnieje możliwość, że sąd wyda postanowienie w sprawie podziału nawet bez obecności brata Pani męża na rozprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki