Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-04-26

Żona chce wziąć rozwód. W czasie naszego małżeństwa zmarli moi rodzice. Czy spadek po nich należy się obojgu małżonkom, czy jest wyłącznie moją własnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Czy dziedziczy się spadek po teściach?

Co do przedmiotu sprawy wyjaśniam, że bez względu na to, czy małżonkowie są w trakcie rozwodu, czy też pozostają razem, to otrzymany przez jedno z małżonków spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Tym samym nie będzie on podlegał zaliczeniu na poczet majątku dzielonego przy lub po rozwodzie.

Stanowią o tym niżej cytowane przepisy K.r.io.:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”

Spadek po rodzicach to majątek wspólny czy osobisty?

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

(…)

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;”

Zupełnie bez znaczenia pozostaje, co wchodzi w skład owego spadku, bowiem zostanie on odziedziczony tylko przez Pana w części Panu przypadającej obok innych spadkobierców. Do grona tych spadkobierców oczywiście nie należy Pana żona. Jedynym przypadkiem, gdy małżonkowie dziedziczą razem jest wskazanie ich obojga w testamencie, zapisie, poleceniu itp. formach woli spadkodawcy. Tu Pan nic nie wspomina o podobnych rozporządzeniach, dlatego zakładam, że chodzi o dziedziczenie ustawowe w wyniku którego udział spadkowy nie wchodzi do majątku wspólnego, bo jest Pana majątkiem osobistym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Postępowanie spadkowe po bracie

Niedawno zmarł mój brat. Był osobą samotną, żona zmarła kilka lat temu. Nie pozostawił testamentu. Po zmarłym pozostało mieszkanie własnościowe oraz...

 

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Prawo do mieszkania po śmierci męża

Mój mąż jest właścicielem mieszkania własnościowego i chciałby dopisać mnie jako współwłaściciela. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci...

Dziedziczenie ustawowe – wielu spadkobierców

Rodzice zmarli (ojciec w 1968, matka w 1997), nie pozostawiając testamentu. Pozostawili dom i kilkanaście hektarów ziemi. Mieli sześcioro dzieci,...

 

Dziedziczenie po rodzicu – dopełnienie formalności

Jakie kroki prawne podjąć, aby dopełnić formalności spadkowych po śmierci ojca i przejąć spadek? Tato niedawno zmarł, był od 3 lat wdowcem, jego...

 

Spadek po mężu

Kto po śmierci męża ma prawo do spadku? Dzieci nie mieliśmy, mąż posiada rodzeństwo, rodzice męża nie żyją.

 

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »