Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-04-19

Niedawno zmarła moja matka. Ja i moja siostra nie chcemy dzielić majątku rodziców, póki żyje nasz ojciec. Słyszałam jednak, że niezgłoszenie spadku w ciągu 6 miesięcy od momentu śmierci spadkodawcy powoduje, że nawet najbliższa rodzina musi zapłacić podatek. Czy tak jest rzeczywiście? Czy konieczne jest przyjęcie spadku po śmierci jednego z rodziców, żeby uniknąć podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Kiedy spadkobierca nabywa spadek?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej K.c.). Datą nabycia spadku jest zatem chwila śmierci spadkodawcy – ewentualny dział spadku wcale nie musi zostać przeprowadzony, stwierdzenie dziedziczenia nie wymaga dokonania działu spadku.

Podatek od spadków i darowizn a zwolnienia 

Obowiązek podatkowy w przypadku podatku od spadków i darowizn co do zasady powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku.

Odnośnie zwolnienia: zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (a nie 6 miesięcy od śmierci, jak Pani wskazuje). Reguła ta nie powoduje konieczności przeprowadzenia działu spadku.

Zgodnie z K.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić, a oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

W opisanym stanie faktycznym możliwych dróg postępowania jest zatem jeszcze wiele. Mogą Panie odrzucić spadek we wspomnianym terminie bądź go przyjąć. Przyjęcie spadku po śmierci jednego z rodziców wcale nie oznacza, że trzeba dokonać działu spadku za życia drugiego z nich. Można to zrobić po jego śmierci, a obecnie wystąpić jedynie o stwierdzenie nabycia (bądź notarialnie poświadczyć dziedziczenie). Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku, w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie na druku SD-Z2 (każdy spadkobierca).

Niepodejmowanie żadnych kroków nie uchroni przed powstaniem obowiązku podatkowego w przyszłości, gdyż obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn odnawia się. Zgodnie z ust. 4 art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia”.

Zatem obowiązek podatkowy z tytułu dziedziczenia może powstać nawet za wiele lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie mieszkania za życia czy przyjęcie spadku po śmierci?

Mama chce przekazać mieszkanie swojemu synowi, a mojemu bratu; jest ciężko chora. Zastanawiamy się, czy lepiej dokonać tego w...

 

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku?

Kto będzie powołany do dziedziczenia spadku? Mój mąż ma brata i siostrę. Brat, mąż i ja mieszkamy w Anglii, zaś siostra w Polsce na tzw....

 

Sprawa o nabycie spadku po dziadkach

Moi zmarli dziadkowie pozostawili po sobie dom. Spadkobiercami ustawowymi są ich dwaj synowie oraz ja i mój brat (jako dzieci trzeciego syna, który nie żyje)....

 

Odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Po śmierci mojego brata szwagierka poprosiła mnie, żebym zrezygnowała ze spadku, ponieważ musi płacić wysokie odsetki w banku związane z lokatą. Zgodziłam...

 

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi...

 

Kto i kiedy płaci podatek od spadku?

Mój ojciec zmarł w 2005 r., a mama w 2012 r. Postępowanie spadkowe przeprowadziliśmy w 2013 r. Zrzekłam się nieodpłatnie swojego udziału...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »