Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2014-08-18

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu. Przed śmiercią napisała oświadczenie (bez nagłówka o nazwie „testament”), z którego wynika, iż wszystko, co ma, przekazuje na rzecz swojego jedynego syna (a mojego tatę). Jest jeszcze drugi mąż babci. W jaki sposób możemy wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego zmarłej babci? Czy mogę być pełnomocnikiem mojego ojca? Czy sprawa spadkowa może odbyć się drogą elektroniczną, czy konieczna jest osobista obecność w Warszawie? Czy mogą Państwo napisać stosowne pismo do banku?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym co do zasady wchodzą w skład majątku spadku, co z kolei powoduje, że prawo do ich pobrania mają jedynie te osoby, które są w stanie wylegitymować się przed bankiem odpowiednim tytułem dziedziczenia, tj. notarialnym poświadczeniem dziedziczenia lub też sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jednak w związku z tym, że jak Pani wskazuje, Pani babcia pozostawiła po sobie dokument, który mógłby być interpretowany jako testament (nie jest wymagane, aby w dokumencie takim spadkodawca literalnie wskazywał, że sporządza testament), co oczywiście może prowadzić do sporu w tym zakresie między spadkobiercami ustawowymi (Pani ojcem i mężem Pani babci), właściwszą drogą działania byłoby wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po Pani babci.

 

Zgodnie zaś z przepisem art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Zatem sądem właściwym co do zasady byłby sąd ostatniego miejsca zamieszkania Pani babci, czyli jeżeli bezpośrednio przed śmiercią mieszkała ona w Warszawie, to tam właśnie powinna toczyć się sprawa spadkowa.

 

Niestety w przypadku spraw z zakresu spadków nie ma możliwości wszczęcia postępowania drogą elektroniczną, gdyż możliwość taką ustawodawca na chwilę obecną przewidział jedynie dla postępowań upominawczych (tj. drobnych spraw o zapłatę). Zatem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć drogą tradycyjną: albo bezpośrednio w biurze podawczym sądu, albo też nadać listem poleconym na adres właściwego sądu.

 

Również w tego typu sprawach nie sposób raczej uniknąć konieczności stawienia się w sądzie przynajmniej jeden raz celem przesłuchania przez sąd.

 

Jeżeli chodzi o Pani ewentualny udział w sprawie jako pełnomocnik Pani ojca, to ma Pani taką możliwość, jednak nie zmieni to tego, że sąd i tak będzie dążył do przesłuchania Pani ojca bezpośrednio, jako że to on, a nie Pani, jest spadkobiercą Pani babci.

 

Odnośnie zaś sporządzenia pisma, to proszę wskazać, o jakie pismo Pani chodzi. Pragnę przy tym zaznaczyć, że w opisanej przez Panią sytuacji niecelowe jest wysyłanie pism do banku, dopóki nie zostanie uregulowana sprawa spadkobrania po Pani babci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »