Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2014-08-18

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu. Przed śmiercią napisała oświadczenie (bez nagłówka o nazwie „testament”), z którego wynika, iż wszystko, co ma, przekazuje na rzecz swojego jedynego syna (a mojego tatę). Jest jeszcze drugi mąż babci. W jaki sposób możemy wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego zmarłej babci? Czy mogę być pełnomocnikiem mojego ojca? Czy sprawa spadkowa może odbyć się drogą elektroniczną, czy konieczna jest osobista obecność w Warszawie? Czy mogą Państwo napisać stosowne pismo do banku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym co do zasady wchodzą w skład majątku spadku, co z kolei powoduje, że prawo do ich pobrania mają jedynie te osoby, które są w stanie wylegitymować się przed bankiem odpowiednim tytułem dziedziczenia, tj. notarialnym poświadczeniem dziedziczenia lub też sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Jednak w związku z tym, że jak Pani wskazuje, Pani babcia pozostawiła po sobie dokument, który mógłby być interpretowany jako testament (nie jest wymagane, aby w dokumencie takim spadkodawca literalnie wskazywał, że sporządza testament), co oczywiście może prowadzić do sporu w tym zakresie między spadkobiercami ustawowymi (Pani ojcem i mężem Pani babci), właściwszą drogą działania byłoby wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po Pani babci.

 

Zgodnie zaś z przepisem art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Zatem sądem właściwym co do zasady byłby sąd ostatniego miejsca zamieszkania Pani babci, czyli jeżeli bezpośrednio przed śmiercią mieszkała ona w Warszawie, to tam właśnie powinna toczyć się sprawa spadkowa.

 

Niestety w przypadku spraw z zakresu spadków nie ma możliwości wszczęcia postępowania drogą elektroniczną, gdyż możliwość taką ustawodawca na chwilę obecną przewidział jedynie dla postępowań upominawczych (tj. drobnych spraw o zapłatę). Zatem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć drogą tradycyjną: albo bezpośrednio w biurze podawczym sądu, albo też nadać listem poleconym na adres właściwego sądu.

 

Również w tego typu sprawach nie sposób raczej uniknąć konieczności stawienia się w sądzie przynajmniej jeden raz celem przesłuchania przez sąd.

 

Jeżeli chodzi o Pani ewentualny udział w sprawie jako pełnomocnik Pani ojca, to ma Pani taką możliwość, jednak nie zmieni to tego, że sąd i tak będzie dążył do przesłuchania Pani ojca bezpośrednio, jako że to on, a nie Pani, jest spadkobiercą Pani babci.

 

Odnośnie zaś sporządzenia pisma, to proszę wskazać, o jakie pismo Pani chodzi. Pragnę przy tym zaznaczyć, że w opisanej przez Panią sytuacji niecelowe jest wysyłanie pism do banku, dopóki nie zostanie uregulowana sprawa spadkobrania po Pani babci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu....

 

Przyjęcie spadku wprost zamiast z dobrodziejstwem inwentarza

Dzisiaj w sądzie oświadczyłem, że przejmuję spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza (nie zdając sobie sprawy z tego, że sporządzenie spisu inwentarza...

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

W trakcie trwania małżeństwa nabyliśmy wraz z żoną mieszkanie. Moja żona zmarła kilkanaście lat temu. Nie wstąpiłem ponownie w związek małżeński....

Spłata spadkobierców

W postanowieniu o nabyciu spadku po tacie większość nieruchomości przypada mi. Moi bracia otrzymują po 10%. Czy możliwa jest spłata pozostałych...

 

Spadek po teściowej i darowizny dla synowej

Mój mąż zmarł krótko po swoim ojcu, obaj w zeszłym roku. Żyje jeszcze teściowa, a mąż był jedynakiem. Mam troje nieletnich dzieci –...

 

Przekazanie w formie darowizny domu kupionego na kredyt

Chcę przekazać mojemu dziecku dom kupiony na kredyt hipoteczny (spłacam go ja). Jak takie zadłużenie ma się do spadku po mnie? Czy po mojej śmierci dziecko...

 

Zabezpieczenie na wypadek śmierci majątku odrębnego dla wspólnych dzieci

Ja i mąż mamy za sobą nieudane małżeństwa, z tych małżeństw mamy po jednym dziecku. Wspólnych dzieci mamy dwoje. Na kilka lat przed zawarciem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »