Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-11

Mieszkam na stałe za granicą. Chciałabym wyrzec się w imieniu rocznej córki spadku po moich rodzicach. Jak to zrobić, bym nie musiała jechać do sądu w Polsce?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Tym samym musi Pani wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem Pani dziecka.

Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Po uprawomocnieniu się zezwolenia sądu opiekuńczego w formie postanowienia należy złożyć przed notariuszem lub sądem rejonowym, wydziałem cywilnym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez dziecko.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć na piśmie z podpisem urzędowo (notarialnie) poświadczonym bądź ustnie do protokołu. Oświadczenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, a także odpis aktu zgonu, jeśli oświadczenie składa Pani przed notariuszem;
  2. tytuł powołania do spadku.

Nadto winna Pani załączyć bądź okazać postanowienie sądu opiekuńczego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Należy pamiętać, że oświadczenie o odrzuceniu spadku winno zostać złożone w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczy się od momentu dowiedzenia się o tytule swego powołania do dziedziczenia (w tym wypadku będzie to chwila odrzucenia spadku przez Pani). Tym samym, aby zmieścić się w terminie z samym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, powinna Pani wystąpić odpowiednio wcześniej (trudno zresztą określić, ile może potrwać cała sprawa).

Zarówno wniosek o zezwolenie do sądu opiekuńczego, jak i oświadczenie o odrzuceniu spadku może Pani złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni wnioskodawcy oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Jeśli z wnioskiem o zezwolenie do sądu opiekuńczego wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane. Zgodnie bowiem z art. 583 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd udziela bowiem zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego”. Dlatego warto żeby pełnomocnictwo było udzielone przez Panią wraz z mężem.

Pełnomocnictwo winno być opłacone – opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka może być sporządzone wyłącznie na piśmie, bez żadnych dodatkowych wymogów co do formy. Natomiast pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku musi zostać sporządzone z podpisem urzędowo (notarialnie) poświadczonym.

Konsul może poświadczyć urzędowo podpis, ale nie może przyjąć oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Niemniej warto także wiedzieć, iż oświadczenie o odrzuceniu spadku zarówno w imieniu swoim, jak i w imieniu dziecka (oczywiście po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego) można złożyć w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa państwa, w którym aktualnie Pani przebywacie (art. 35 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe). Powyższe rozwiązanie może Pana jednak narazić na konieczność wykazania przed polskim sądem, ze forma obowiązująca w prawie państwa, w którym Pan przebywa, została zachowana, co wiąże się z pewnością z koniecznością dokonywania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego.

Reasumując, zgodnie z prawem polskim:

  1. w celu uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez dziecko powinna Pani z ojcem dziecka udzielić jednej z wymienionych osób mieszkających w Polsce pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka;
  2. w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka powinna Pani udzielić drugiego pełnomocnictwa, z tym że Pani podpis na tym pełnomocnictwie winien być urzędowo poświadczony, co może uczynić konsul.

Osobiście, dla uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień w przypadku dziedziczenia długów spadkowych, radziłabym Pani złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem polskim.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »