Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament bez podziału majątku po rozwodzie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-05-28

Chcę napisać testament i potrzebuję kilku informacji. Kilka lat temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Nie ma podziału majątku. Nadal mieszkam z byłym mężem w jednym domu. Mamy czwórkę pełnoletnich dzieci. Jak mogę w testamencie podzielić mój majątek, jeżeli nie wiem, jaka to część? Jak mam to napisać? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament bez podziału majątku po rozwodzie

Swoboda decydowania o swoim majątku

Wszystko zależy od tego, jak Pani chce rozporządzić swoim majątkiem. Jeśli chce Pani, aby majątek przeszedł równo na dzieci – nie musi Pani sporządzać testamentu. Tylko Pani dzieci po Pani dziedziczą. Pani były mąż już nie.

Co do zasady należy się Pani połowa udziału w majątku wspólnym. Spadkobiercy – czy to ustawowi, czy testamentowi – dziedziczą wszystko, co przypadało Pani jako majątek.

Swoboda dysponowania majątkiem za życia, na przykład w formie darowizn czy swoboda testowania pozwalająca na dowolne dysponowanie majątkiem w testamencie na wypadek śmierci mogą prowadzić do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które czasem przyczyniają się do tworzenia lub powiększania majątku spadkowego. Stąd też osoba fizyczna ma przynajmniej moralny obowiązek wspierania rodziny, w tym też pozostawienia spadkobiercom ustawowym korzyści ze spadku.

Dziedziczenie udziałów w majątku wspólnym

Po Pani ewentualnej śmierci Pani spadkobiercy nabywają Pani udziały w majątku wspólnym. Od tej chwili podział majątku wspólnego odbywa się między Pani byłym mężem a Pani spadkobiercami.

W skład spadku wchodzi wówczas udział spadkodawcy w majątku, który do chwili śmierci spadkodawcy, tj. Pani, był objęty małżeńską wspólnością ustawową. Wprawdzie bowiem od chwili ustania wspólności ustawowej (wskutek rozwodu czy śmierci jednego z małżonków) do takiego majątku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jednakże po pierwsze, stosuje się je tylko odpowiednio, a po drugie – nadto z ograniczeniami wynikającymi z art. 43–46.

Udziały w majątku małżonków

W myśl art. 43 § 1 małżonkowie mają co do zasady od chwili ustania wspólności ustawowej równe udziały w majątku objętym tą wspólnością.

W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

Testament mimo braku podziału majątku

Reasumując, jeśli chce Pani, aby spadek przeszedł równo na dzieci – nie musi Pani robić nic, nie musi Pani dokonywać podziału majątku przed śmiercią – spadkobiercy wstępują we wszystkie prawa i obowiązki jakie były przypisane Pani. Nie musi mieć Pani wydzielonych przedmiotów majątkowych na własność. Po prostu udziały we współwłasności należne Pani przejdą na Pani spadkobierców.

Jeśli chce Pani, aby dzieci dziedziczyły w nierównych udziałach – powinna Pani sporządzić testament i określić te udziały.

W testamencie nie musi Pani wypisywać swojego spadku, jego składników, a nadto nie może Pani w testamencie zapisać konkretnych przedmiotów konkretnym osobom, to mogłaby Pani zrobić, ustanawiając jednego spadkobiercę, a zapisując mu obowiązek przekazania pozostałym konkretnych przedmiotów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »