Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziedziczenie samochodu we współwłasności przez pasierbicę

Autor: Grzegorz Dziubka

Posiadam wspólnie z moim drugim mężem samochód po 1/2 udziałów, w rzeczywistości to on go kupił. Mamy wspólność majątkową małżeńską. Nie chciałabym, aby w razie mojej śmierci mój udział dziedziczyła moja córka z pierwszego małżeństwa (pasierbica męża), która już otrzymała ode mnie majątek. Proszę o informację jak wygląda dziedziczenie mojej córki, pasierbicy w opisanym przypadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie samochodu we współwłasności przez pasierbicę

Kiedy pasierb dochodzi do dziedziczenia?

Na skutek ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, od dnia 28 czerwca 2009 roku pasierb pod pewnymi warunkami może dziedziczyć jako spadkobierca ustawowy.

Art. 9341 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.) stanowi, że w braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Należy przez to rozumieć, że pasierb będzie dziedziczył tylko i wyłączenie wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie następujące dwa warunki:

  • spadkodawca zmarł nie pozostawiając spadkobierców w postaci małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuków, prawnuków), rodziców, rodzeństwa oraz dziadków i ich zstępnych (czyli pradziadków, prapradziadków),
  • nie żyje oboje rodziców biologicznych pasierba.

Pasierb nie będzie spadkobiercą, jeśli jego rodzic (małżonek spadkodawcy) spadek odrzucił lub z innej przyczyny nie może być spadkobiercą. Podstawą dziedziczenia przez pasierba jest śmierć obojga rodziców biologicznych pasierba a nie traktowanie jak zmarłego na potrzeby postępowania spadkowego.

Kto dziedziczy przed pasierbem?

Pasierbowie nigdy nie dziedziczą w zbiegu z innymi spadkobiercami ustawowymi. Udziały spadkowe pasierbów są równe. Mogą dziedziczyć po spadkodawcy obok siebie dzieci wszystkich współmałżonków spadkodawcy, jeżeli spełnione są dwie przesłanki z art. 934(1) K.c., które wskazałem powyżej.

Zarówno małżonek spadkodawcy, jak i jego krewni powołani z ustawy uprawnieni są do dziedziczenia przed pasierbem. Dodatkowo, powołanie pasierba do dziedziczenia będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy nie ma on rodziców biologicznych w momentem śmierci spadkodawcy. Zatem jeżeli chociażby jeden z biologicznych rodziców spadkodawcy żyłby w momencie śmierci spadkodawcy, to wyłączone jest dziedziczenie ustawowe przez pasierba.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, Pani córka z pierwszego małżeństwa będzie dziedziczyła po Pani mężu, jeśli Pani mąż nie pozostawi spadkobierców w postaci małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuków, prawnuków), rodziców, rodzeństwa oraz dziadków i ich zstępnych (czyli pradziadków, prapradziadków) i nie będzie rodziców pasierba. Tak samo będzie, jeśli auto sprzeda Pani mężowi – będzie to analogiczna sytuacja. Córka może też na piśmie zrzec się spadku po Pani mężu. Wówczas nie będzie po nim dziedziczyła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl